Brand of Gefle AB

BOX 4008

800 04 Gävle

Brand of Gefle AB etablerades i Gävle 2014 och produktutvecklar, förpackar, marknadsför och äger nischvarumärken inom produktområdet pastiller. Målsättningen är att vara en vital uppstickare på konfektyrmarknaden där nya målgrupper bearbetas. Målgrupper med krav på äkthet och naturlighet. Affärsidén är att produktutveckla naturligt smaksatta premiumpastillvarumärken på en internationell marknad.

Kenneth Wallström

VD

kenneth@brandofgefle.se

+46 70 720 12 43

Erik Vestin

Produktutvecklingschef

erik@brandofgefle.se

+46 76 010 17 10

Torbjörn Johansson

Säljchef

torbjorn@brandofgefle.se

+46 70 415 40 80

Thomas Englund

Produktionsansvarig

thomas@brandofgefle.se

+46 72 512 67 00

Peter Bostedt

Verksamhetsutvecklare

peter@brandofgefle.se

+46 72 512 68 00